Hieronder vind je een overzicht van de nieuwsbrieven die Choosy & Delicious tot nu toe verspreidde.
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan zeker in!

Archief

NieuwsbriefUw persoonsgegevens worden door Choosy & Delicious verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@choosy-delicious.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Wij maken in geen geval de gegevens over aan derden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).