ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De priizen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van producten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. De prijzen zijn zonder verzendkosten, deze worden u meegedeeld bij het ontvangen van de bestelling.
 3. De uitvoerings- en leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging bij overmacht en uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 5. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 6. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 7. Klachten betreffende de leveringen of diensten moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering of werken of alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen of diensten.
 8. Het protest tegen het factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
 9. Alle leveringen worden verzonden vanaf het factuur betaald is.
 10. Zolang de geleverde goederen of diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
 11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

PRIVACY

Deze website is eigendom en wordt uitgebaat door:

Choosy & Delicious
Vilstraat 6
3511 Hasselt
BE 069.842.0982

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij gebruiken ze voor de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als Koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert Choosy & Delicious de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Als je hier nog vragen of hebt mag je altijd contact opnemen via info@choosy-delcious.be

 

COOKIES

De website van Choosy & Delicious maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of bij het gebruik willen maken van andere functies en diensten.